Nieuwbouw

Nieuwbouw Praktijkschool de Polsstok en Huygens College

Het nieuwe gebouw aan de Umbriellaan te Heerhugowaard gaat onderdak bieden aan onze praktijkschool leerlingen en aan de leerlingen van de bb- en kb vmbo afdeling van het Huygens College.Sinds vier jaar heeft het Huygens College een afdeling vmbo-kb/bb. In de bovenbouw volgen de leerlingen de richting Handel en Administratie. Het Huygens College heeft net als De Polsstok behoefte aan een nieuwe locatie, waar het onderwijs aangepast kan worden aan de nieuwste ontwikkelingen.

Twee scholen – één gebouw.

De Polsstok en het Huygens College zullen niet fuseren. De afdeling vmbo-bb/kb blijft dan ook gewoon onderdeel van het Huygens College, maar dan op een andere locatie. Toch hebben beide scholen op veel vlakken toenadering tot elkaar gezocht. Diverse lokalen zoals het lokaal voor Dans Drama en Muziek en het handvaardigheidlokaal worden gedeeld. Dit geldt uiteraard ook voor de dubbele gymzaal. Er is ook één docentenkamer. Het hart van de school zal bestaan uit een aula met een pleinachtig karakter, waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Hier kunnen leerlingen en personeel wat eten in het restaurant, maar ook diverse zaken kopen in de winkel. Ook de overige praktijklokalen liggen aan het plein of zijn vanaf het plein bereikbaar.

Op andere gebieden in het gebouw is bewust gekozen voor een scheiding van de doelgroepen. De onderbouw van de Polsstok heeft op de eerste etage les. Op de tweede etage zijn zowel de theorielokalen van het Huygens College als het leerplein van Handel en Administratie. Naast de lokalen bevindt zich op deze etage ook een studieplein. Ook de lockers staan opgesteld in de ruimtes en gangen vlak bij de lokalen.

De nieuwe school heeft een maximale capaciteit van 385 leerlingen, waarvan 180 voor de Praktijkschool en 205 voor het vmbo-kb/bb.

Het gebouw

Na ruim twee jaar voorbereiding ging op 23 november de eerste paal de grond in. Deze paal is door leerlingen van beide scholen voorzien van de tekst "Leren doe je samen". Na de recente voorbereidingen op het terrein om de grond bouwklaar te maken, zullen nu eindelijk de contouren van dit bijzondere schoolgebouw zichtbaar worden.

Het ontwerp van architectenbureau Ector Hoogstad is niet alleen mooi en functioneel. Er is gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Voor de gebouwgebonden installaties die warmte, koeling en verlichting leveren, is het gebouw zelfs helemaal energieneutraal. Om dit te bereiken zal in ieder geval gebruik worden gemaakt van een WKO-installatie en zonne-energie.

Ook in bredere zin wordt rekening gehouden met het milieu. Gemeente, scholen en de diverse bij de bouw betrokken partijen streven naar de BREEAM-certificering GOOD. Mogelijk is het nieuwe gebouw de eerste school met een dergelijk certificaat. Naast aandacht voor energieverbruik wordt gekeken naar het gebruik van duurzame materialen, de omgang met afval tijdens het bouwproces, het gebruik van de grond rond de school en de wijze waarop de school bereikbaar is. Hierbij wordt gekeken naar goede verbindingen met het openbaar vervoer in de directe omgeving, voldoende fietsenrekken maar ook naar de inspanningen van gebruikers van het gebouw om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar het gebouw te komen.

Tot slot heeft het gebouw ook een leerfunctie. Het terrein en de kas worden gebruikt door de afdeling groen van de Praktijkschool en binnen het gebouw zullen de leerlingen, personeel en bezoekers op diverse wijzen informatie ontvangen over het gebouw. Zo zal er op een display te zien zijn, hoeveel stroom er wordt opgewekt en zal er een kleine tentoonstelling worden ingericht over de duurzame aspecten van het gebouw.

Voor meer informatie over BREEAM, zie www.breeam.nl .

De voortgang van de bouw is binnenkort te volgen op deze plek.